Fundusze Europejskie

EFRR

Przedmiotem projektu jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,995 kWp na terenie zakładu. Instalacja będzie wytwarzać energię w przeważajacej części na sprzedaż.

Celem głównym projektu jest dywersyfikacja działalności Wnioskodawcy prowadząca do zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa z instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,995 kW

Powyższy cel wpłynie na zmniejszenie problemu społeczno - gospodarczego województwa podlaskiego, jakim jest ubóstwo elektroenergetyczne. Osiągnięcie powyższego celu pozwoli także uniknąć emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

Planowane efekty projektu:
Produkcja energii elektrycznej - 47,49 MWhe/rok
Uniknięta emisja CO2 w wyniku wytwarzania energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną - 38,56 tony równoważnika CO2

Wartość projektu 280 000,00 netto
Wartość kosztów kwalifikowalnych 280 000,00
Wartość dofinansowania 196 000,00 zł