Montaż konstrukcji stalowych

Montaż konstrukcji stalowych przeprowadzany jest z wykorzystaniem metod spawalniczych. Tego typu budowle znajdują zastosowanie w wielu branżach, urządzeniach i miejscach. Stanowią podstawę licznych urządzeń, a nawet całych budynków. Od tych form oczekuje się trwałości, solidności i bezpieczeństwa.
Produkcja konstrukcji stalowych to wymagający dokładności oraz czasu proces składający się z kilkunastu etapów, w którego efekcie powstaje gotowy obiekt.

Inżynier

Etapy montażu konstrukcji stalowych

Montaż konstrukcji stalowych to nie tylko spawanie. Poprzedza je etap łączenia pojedynczych elementów w podgrupy, gdyż nierzadko konstrukcje stalowe są bardzo złożone. Podczas tej fazy sporządzany jest plan pracy, uwzględniający wszelkie wytyczne ujęte w projekcie oraz określane są też naddatki i ewentualne odkształcenia.

Po podzieleniu części realizowanego projektu na podgrupy i ich sczepieniu następuje proces spawania z wykorzystaniem łuku elektrycznego w osłonie gazowej. Zastosowanie atestowanych drutów renomowanych producentów, posługiwanie się nowoczesnym sprzętem oraz wysokie kwalifikacje pracowników, zapewniają precyzyjne wykonanie spoin, gwarantujących ich odpowiednią wytrzymałość.

Po zakończeniu prac spawalniczych postawiona konstrukcja poddawana jest śrutowaniu, czyli dokładnemu oczyszczaniu oraz nadaniu jej odpowiedniej chropowatość. W ten sposób przygotowany produkt może zostać dostarczony klientowi lub też zostaje pokryty odpowiednimi preparatami o właściwościach przeciwkorozyjnych. W końcowym etapie wykonywana jest powłoka malarska lub lakiernicza, nadająca budowli pożądany wygląd i dodatkowo ją zabezpieczająca.